Studenterprojekter, studiejobs og erhvervssamarbejder

DTU har ca. 10.000 studerende, hvoraf rigtig mange gerne vil i kontakt med erhvervslivet for at bringe deres teoretiske viden i spil i en virksomhed, inden de afslutter deres uddannelse. Et samarbejde mellem DTU's studerende og erhvervslivet har fordele for begge parter 

Fordelene ved et samarbejde mellem virksomheder og DTU's studerende er kort og godt:

  • For de studerende kan det være en god introduktion til arbejdsmarkedet og en genvej ud i job efter endt uddannelse og
  • For erhvervslivet er det en god måde at knytte fremtidens medarbejdere til virksomheden samt ikke mindst hjælpe med at give de studerende en fornemmelse af arbejdslivet og hvad der forventes af dem efter endt studium.

Når virksomhederne samarbejder med studerende, kan de bidrage med den nyeste viden inden for virksomhedens felt - uden at det behøver at koste ret meget. De fleste virksomheder, der har prøvet at samarbejde med studerende, er enige om, at udbyttet absolut står mål med anstrengelserne.

Der er forskellige muligheder for et samarbejde mellem studerende og virksomhederne. Det mest almindelige samarbejde er nok det, hvor den studerende ansættes som studentermedhjælp i en virksomhed. Et alternativ kan imidlertid kan være praktikophold og/eller samarbejde omkring et studenterprojekt. 

Ved praktikophold, som er en obligatorisk del af diplomingeniøruddannelsen, skal den studerende i et semester ud i en dansk eller udenlandsk virksomhed for at arbejde med ingeniøropgaverne i praksis. Forløbet er på 20 uger (30 ECTS-point) og afsluttes med en praktikrapport. Se mere om ingeniørpraktik her

Et andet alternativ er som omtalt et samarbejde omkring et studenterprojekt - en studenteropgave. Det er rette mod både diplom- og kandidatstuderende og kan være alt fra mindre opgaver af få ugers varighed til opgaver, som fylder et helt semester for den studerende. Fordelen for de studerende er, at de får lov til at arbejde med en aktuel problemstilling i en virkelig kontekst. Og for virksomhederne er der mulighed for at få hurtig, nytænkende - og billig - hjælp til løsning af en problemstilling fra studerende, som kan bidrage med den nyeste viden inden for virksomhedens felt. DTU har en projektdatabase, som fungerer som match-making website for virksomheder, organisationer, DTU studerende og -undervisere. Virksomheder kan selv lægge opslag ind i databasen. Find databasen her

RailTech DTU har udarbejdet en kort skabelon til udarbejdelse af den gode projektbeskrivelse. Det du generelt skal være opmærksom på er at identificere de rette tags (søgeord), så dit opslag slår igennem, når de studerende søger. Dertil skal du tænke på, at opslaget skal være virkelighedsnært, da de studerende netop er interesseret i at afprøve deres nyerhvervede viden i praksis og i en case så tæt på en konkret arbejdsituation som muligt. 

Du kan altid kontakte RailTech DTU, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til databasen, hvis du har et opslag om studenterjob eller praktik - eller hvis du vil høre mere om mulighederne for at knytte din virksomhed tættere til DTU's studerende og forskere.