Mød de studerende

Hør hvad de har fået ud af deres jernbanestudier 

Bliv inspireret af deres vej ud på arbejdsmarkedet. Se hvordan du kan omsætte din jernbaneinteresse til studier eller job.


 

Mød fx Lars Wittrup Jensen der blev færdig som kandidat på Transport i 2012, hvorefter han fortsatte med et ph.d.-studie. Han forsvarede i begyndelsen af 2016 sin ph.d. "Netværkseffekter inden for jernbanen" og er nu ansat i Rambølls baneafdeling, hvor han kan veksle mellem resultatorienteret ingeniørarbejde og egentlig udviklingsarbejde, som det han kender fra sit ph.d.-studium.

 
   
 
 

Mød også Julie Søs Røn Thorsgaard Pedersen som er kandidat i matematisk modellering og computing og med det samme fik job i Trafikplanlægning i Banedanmark. Det var interessen for optimering, der bragte hende i retning af den nuværende karriere, som var oplagt efter hun havde skrevet speciale om ruteplanlægning på baggrund af et oplæg fra DSB. Hun er ansat i en nyoprettet stilling, hvor hun bl.a. arbejder på tværs af sektioner, så hun har en bred kontaktflade og en afvekslende arbejdsdag. 

   
  Erikas Krukauskas er kommet hele vejen fra Litauen til DTU for at læse sin kandidatgrad i Jernbaneteknologi. Han blev færdig i foråret 2016 efter at have skrevet speciale i samarbejde med Metroselskabet - og hans drømmejob er netop at beskæftige sig med metro eller letbaner.... fordi det er fremtiden!
Erikas anbefaler klart det tætte samarbejd med en virksomhed - han fik en vejleder fra Metroselskabet og selskabet fulgte med stor interesse med i udarbejdelsen af specialet. Han har efter afslutning præsenteret sine konklusioner i specialet for Metroselskabet – og Metroselskabet har bl.a. præsenteret disse videre til amerikanske samarbejdspartnere.
   
 

Trafikanalytiker hos Banedanmark,Tobias Molich, har lige fra studiestart på DTU vidst, at han ville beskæftige sig med jernbaner. Så han har været målrettet med studierne, men også med praktik- og studenterjob - og har i dag en stilling, hvor han er tæt på beslutningstagerne og kan få indflydelse med sine analyser af bl.a. Togfond-projekter.
Tobias fremhæver jernbanebranchens alsidighed, hvor han løser opgaver i en meget bred fagsammensætning med bl.a. kommunikationsuddannede kollegaer, miljøfolk, ingeniører, økonomer og jurister.

 

   
 

Efter nogle års arbejde som diplomingeniør, og deltagelse på projekter som fx DR Byen og en indenrigslufthavn i Grønland, valgte Brian Vig Olesen at sætte sig tilbage på skolebænken. Han havde blikket rettet mod jernbanebranchen og de mange muligheder, som han kunne se der. Derfor valgte han kandidatstudielinjen Jernbaneteknologi. Han er nu ansat hos Atkins og arbejder med elektrificering af den britiske bane mellem London og Swansea i Syd Wales på projektet Great Western Electrification Programme.

   
  Med en diplomuddannelse inden for bygningsdesign har Morten Christensen også taget turen tilbage til studiet - han valgte også kandidatuddannelsen i Jernbaneteknologi, bl.a. pga. de mange muligheder -  "jernbanesektoren er et område i konstant vækst, som kunne tilbyde fremragende udviklingsmuligheder både professionelt og personligt". Morten arbejder i dag i Atkins og er bl.a. beskæftiget med den Ny Bane København-Ringsted.
   

Rie Jensen og Mai-Britt Rasmussen har taget turen fra at være veninder siden gymnasiet, studiekammerater på DTU, specialemakkere, bofæller - og nu også vindere af Best Student Award 2016 på Banekonferencen den 17. maj 2016. Med prisen følger et rejselegat på 10.000 kr....

  Nilufar Heydari er oprindeligt uddannet diplomingeniør i Aarhus –bygningstekniker. På 6. semester skulle hun vælge én ud af fem forskellige grene, hvor transport er én af mulighederne. Og der havde hun fag om, hvordan man bygger vej og jernbane. Det førte til en praktikstilling hos Banedanmark i Fredericia – og der blev hun hooked på jernbanerne for Store Maskiner - det er fremtiden!