Tværfagligt projekt arbejder for bedre og billigere sporskifter

mandag 19 sep 16
|

Fakta om Intelliswitch-projektet

INTELLISWITCH (Avanceret tilstandsvurdering af sporskifter) er støttet med 13 mio. kr. fra Innovationsfonden.

Projektet administreres af DTU Vind, og har projektdeltagelse fra Elektro, Mekanik og Compute samt fra en række internationale forskningsinstitutioner. Projektet udmærker sig ved at være tværfagligt og kombinere fire så forskellige faglige discipliner, som sensorer/målinger, metallurgi, mekanik, samt matematisk og statistisk modellering.

Projektperioden er 2015-2019.

Projekt med deltagelse af Banedanmark, DTU og en række internationale forskere er nu for alvor sat på skinner

Projektet INTELLISWITCH, som er et samarbejde mellem Banedanmark, DTU (Vind, Elektro, Mekanik og Compute) og en række internationale forskere, har nået vigtigt skridt videre i jagten på bedre og billigere vedligeholdelse af Banedanmarks omkring 3550 sporskifter.  

Projektet har fået installeret måleudstyr i et sporskifte ved Tommerup på Fyn - måleudstyr der skal registrere bevægelserne i sporet, så data om togpassagerer, tryk og slidtage kan bruges af forskerne og Banedanmark i forskningsprojektet. Måleudstyret kan bl.a. give informationer om nedbrydning og om hvordan svellerne påvirkes af togpassager. Senere i projektet flyttes måleudstyret til et andet sporskifte. Data skal hjælpe med i udarbejdelsen af en teoretisk model for slidtage i sporskifter. 

Men måleudstyret er ikke eneste delprojekt i INTELLISWITCH. Ved at undersøge gamle sporskifter fra nu fornyede banestrækninger kan forskerne røntgenfotografere de enkelte dele og dermed bidrage til viden om togenes påvirkning på metallet i krydsningerne.

Hvorfor er sporskifter vigtige? 

Ikke kun pga. det store antal er sporskifterne vigtige for togdriften - det er de også fordi fejl i sporskifter medfører hastighedsnedsættelser og dermed gener for passagerer og driften i det hele taget.

Derfor er en bedre og billigere vedligeholdelse af de mange sporskifter vigtige for en stabil jernbane.  

 

INTELLISWITCH - better maintenance of switches & crossings

Læs mere om projektet på INTELLISWITCH - projektbeskrivelse, de forskellige arbejdspakker og partnerinfo.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.