Jernbanestuderende på tur i sporet

fredag 31 mar 17
|

Railway Design and Maintenance

Kurset Railway Design and Maintenance (Baneprojektering og vedligeholdelse) udbydes på kandidatuddannelsen MSc på Transport og Logistik. Formålet med kurset er at opnå kompetencer indenfor projektering og vedligeholdelse af jernbaner - herunder spor og kørestrøm. Der er også mulighed for tage kurset som et enkeltfag fx sideløbende med et arbejde. Læs om kurset her
På kurset Railway Design and Maintenance er der tradition for en årlig 'tur ud i sporet'. Årets tur fandt sted onsdag den 29. marts, hvor en gruppe studerende besøgte flere af Banedanmarks anlæg og projekter. 

Dagen begyndte med at gruppen mødtes på Dybbølsbro station, hvor underviser på kurset, Russell Hankey, fra broen og perronen gennemgik de forskellige dele af køreledningsanlæggene. Fordelen ved den station er, at det er relativt nemt at se anlæggene på både S- og fjernbanerne (se foto 1 og 2 ovenfor). 

Overvågningscentralen for kørestrøm

Efterfølgende gik turen til Banedanmarks OCK (overvågningscentralen for kørestrøm) på Otto Busses Vej. OCK overvåger både S-banen og Fjernbanen, men de to funktioner kører adskilt med forskellig bemanding og på forskellige systemer.

Her fik de studerende en kort introduktion til centralen med en efterfølgende rundvisning blandt farverige storskærme. Jon Link fra OCK kunne bl.a. fortælle om procedurerne for, hvordan de mange årlige planlagte vedligeholdelsesarbejder, med behov for kørestrømsafbrydelse, blev håndteret. Men også hvad de gør hos OCK, når der sker en uforudset hændelse som fx en nedrevet køreledning (se foto 3 og 4 ovenfor). 

Brøndby og besøgscenter for Ny Bane København-Ringsted

Fra Otto Busses Vej i Sydhaven gik turen videre til Brøndby og projektet Ny Bane København-Ringsted. På Ringager i Brøndby har projektet sine kontorer, og lægger også hus til et besøgscenter, som holder åbent for interesserede én gang om måneden. Eller efter aftale for grupper. Besøgscenteret har en udstilling med arkæologiske fund, som er fundet i forbindelse med anlægsarbejdet, og der er mulighed for at blive klogere på både naturbeskyttelsen og projekteringen af banen. 

Berit Jendal fra Ny Bane København-Ringsted gav de studerende en bred introduktion til projektet - både de økonomiske og planlægningsmæssige aspekter såvel som jernbanetekniske udfordringer og løsninger. Efterfølgende blev projektets arbejde med 3D gennemgået af Steffen Bach. Han kunne vise, hvordan der helt fra udbudsfasen havde været arbejdet konsekvent med visualisering ved hjælp af 3D (se foto 5 ovenfor). Det er første Banedanmark-projekt, hvor der har været krav om at både projektet og bydende entreprenørere leverede materiale i 3D visulisering. Fordele og ulemper ved arbejdet blev diskuteret.

Besøg i sporet - Køge Nord station og kulbanetunnellen i Valby

God tanket op med informationer, frokost og kage gik turen videre til første besøg ude i sporet - Køge Nord station. Der blev ikke arbejdet på stationen ved besøget, skinnerne er lagt og næste skridt er kørestrøm og signaler. Dette skal anlægges af henholdsvis Elektrificerings- og Signalprogrammerne. 

De studerende kunne fra den kombinerede gang- og cykelbro (se foto 7 ovenfor), som ligger lige umiddelbart syd for stationen se, at arbejdet med anlæggelse af perronerne er igangsat, men at der stadig er en del arbejde inden den prisbelønnede station er helt på plads (se foto 6 ovenfor). 

På køreturen fra Køge Nord tilbage til København passerede gruppen M4-broen, som krydser to motorveje og er blevet bygget, mens trafikken blev opretholdt. Der var således kun været lukket i to weekender for at skubbe bropiller på plads. Sidste stop på turen var tilbage i Valby - Kulbanetunnellen på Kulbanevej. Her er arbejdet med den 700 meter lange tunnel også gået ind i de afsluttende faser. Skinnerne er lagt, men kørestrøm og signaler udestår. Nu iført sikkerhedsudstyr fik de studerende en indføring i tunnelarbejdet og de mange sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. 

Efter dette sidste stop var det af med sikkerhedsfodtøj, hjelme og orange veste. Og så gik turen tilbage til først København og siden DTU.

 

Ny Bane København-Ringsted

I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane mellem København og Ringsted over Køge. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog. Læs mere her

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.